Bestuur CD&V+2230

Luc Peetermans

1
1

CD&V+2230: Ervaring & vernieuwing

Met trots mag ik u als lijsttrekker onze 11 ervaren en 12 nieuwe kandidaten van CD&V+2230 voorstel- len. Het zijn allemaal mensen die al jaren maatschappelijk actief zijn, zelfs onze 5 jongeren.

Zelf ben ik sinds 1989 burgemeester. Fietspaden waren er toen amper en op het gemeentehuis stond nog geen enkele computer. Samen met de schepenen, raadsleden en het personeel mocht ik de gemeente mee uitbouwen tot wat ze nu is: veel veiliger, moderner en financieel gezond met een goede dienstverlening door vriendelijk en bekwaam personeel.

Dankzij een beter personeelsmanagement besparen we ruim € 1 miljoen (!) per jaar. Het liet ons toe om VTC de Mixx te bouwen en heel wat andere accommodaties te vernieuwen. Herselt geeft 20% minder uit dan de gemiddelde Vlaamse gemeente. Ook volgende legislatuur dienen de belastingen niet verhoogd te worden.

Met een ander bestuur zou staatssecretaris Theo Francken eind 2015 een asielcentrum voor 200 asielzoekers (om de 10 maanden!) geopend hebben in Herselt... We dwongen hem zijn besluit in te trekken.

Ik hoop dat u tevreden bent over het gevoerde beleid en ons (opnieuw) uw vertrouwen schenkt voor de volgende 6 jaren. Uw stem is belangrijk voor ons. Onze kandidaten verdienen allemaal uw steun.

Dank bij voorbaat! Luc Peetermans

Kathleen Helsen

1

Kathleen is gehuwd met Danny Willems en moeder van Marie. Ze is geboren en getogen in Blauberg. Ze was er zeer actief als hoofdsleidster van KSA en kwam vanuit dat engagement in contact met de Herseltse politiek. Om het jeugdbeleid te kunnen verbeteren stapte Kathleen in 1988 in de lokale politiek. In 1991 werd ze gevierd als jongste CVP-schepen van Vlaanderen. Haar gedrevenheid, haar visie op een jeugd-, welzijns- en onderwijsbeleid werd opgemerkt door de partijtop, toen nog CVP. In 1994 werd Kathleen gevraagd om deel uit te maken van de provincieraad van Antwerpen en in 1998 kreeg ze de kans om een mandaat op te nemen in het Vlaams Parlement. Kathleen zetelde 17 jaar in het Vlaams Parlement en werd er de onderwijsspecialist van Vlaanderen. In Herselt was ze 28 jaar schepen. Vandaag is ze gemeenteraadslid in Herselt en gedeputeerde in de provincie Antwerpen.

De rode draad doorheen haar politieke loopbaan is het voeren van een sociaal en duurzaam beleid met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. In Herselt bouwde ze nieuwe jeugdlokalen, nieuwe gemeenschapslokalen, startte ze de speelpleinwerking, het jeugdhuis, de STEM-, muziek- en tekenacademie op. Ze maakte een ruimtelijk structuurplan en een ruimtelijk uitvoeringsplan wonen. Ze lanceerde een reglement om leegstand en verwaarlozing van woningen tegen te gaan alsook een reglement om de kwaliteit van de woningen te garanderen. Voor de scholen werkte ze een rijk ondersteuningspakket uit. De bibliotheek kreeg een nieuw concept als ontmoetingsruimte die uitnodigt tot lezen.

Ronny Korthout

1
1
1

“M’n dorp in de Kempen”, al 60 jaar lang

Ronny bracht zijn kinderjaren door in Kipdorp. Daarna verhuisde het gezin naar de Vest in Herselt. Hij is gehuwd met Monique Dierckx en samen wonen ze al 37 jaar in het mooie en groene Bergom.

“Men moest iedere politieker verplichten om verder vooruit te denken dan 6 jaar !”

Ronny beheert in een privébedrijf een zakencijfer van enkele mio EUR. Zo heeft ook het aansturen van een gemeente geen enkel geheim voor hem. Ook daar moet je vooruitziend en creatief zijn, zuinig omgaan met financiën en toch de nodige investeringen doen. Visie en meerjarenplanning staan voorop. Luisteren naar de man in de straat en de medewerkers vindt hij ook zeer belangrijk.

“Doen is het nieuwe denken”, Ronny zet zich al 30 jaar in voor Herselt : enkele realisaties...

de bouw van de Mixx, (al 7 jaar gekend tot ver buiten Herselt) • de renovatie van de gemeen- schapslokalen en -gebouwen • de vernieuwing van de voetbalaccommodatie • de aanleg van de Kleiputsite en de voetbalterreinen in Ramsel • de pétanqueterreinen • een sportaanbod om 'U' tegen te zeggen • het financieel gezond houden van onze gemeente: de schuld daalde de laatste legislatuur weeral met 23 % !!!

Ronny staat de volgende jaren vooral voor:

 • Herselt financieel gezond houden! (al 30 jaar lang)
 • Een spiksplinternieuwe zaal in Varenwinkel
 • De bouw van overdekte tennisterreinen
 • Gratis uitleendienst met minder administratie
 • Subsidie optimaliseren van evenementen en clubs

Fier zijn op en houden van:

 • Herselt, domein Hertberg, de Mixx, de vele vereni- gingen en vrijwilligers, zijn medewerkers op het gemeentehuis en de Mixx.
 • Zijn vrouw Monique en de kinderen: Ivy & Nico, Tim & Anouk (en baby’tje op komst in november), Nils & Charissa en hun kersvers dochtertje Fien.

RONNY KORTHOUT: lijst 3 en plaats 3 makkelijke keuze toch !

Christiane Van Thielen

1

Christiane Van Thielen, geboren en getogen Ramselaar.

Gehuwd met Bries Denis, wonend Begijnendijksesteenweg 81, 2230 Ramsel.

Twee dochter Kristl en Susy, één kleinzoon Milan.

Reeds 31 jaar actief in de Herseltse politiek als CD&V gemeenteraadslid, schepen van 2012 tot 2018.

Van 1/01/2019 zetelend als gemeenteraadslid voor CD&V +2230.

Als actieve gepensioneerde probeer ik voor onze inwoners nog een klankbord te zijn voor de noden die kunnen aangekaart worden bij de verantwoordelijke instantie.

In de plaatselijke verenigingen KVLV en KWB actief als bestuurslid.

Michel Van der Veken

1
1

Michel is geboren en getogen in Varenwinkel. Hij is 54 jaar jong en gehuwd met Marleen Hen- drickx. Het gezin telt verder ook nog de 2 kinderen Evelien en Jef en hun partners. Michel is ook trots dat hij vake is van de kleinkinderen Paulien, Giel en Emiel. Michel heeft een boeiend beroepsleven: hij runt al 30 jaar als zelfstandig ondernemer het bedrijf Immo Delta Projects. Het voetballen is ondertussen voorbij maar als er nog wat vrije tijd rest, kruipt hij graag op zijn racefiets.

Eerste stappen in de politiek

Michel draait al even mee achter de schermen van CD&V+2230. Hij was van meet af aan ook erg geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de gemeente. Michel kent in Varenwinkel de behoeften ... en ... hij heeft zijn start niet gemist. Samen met Tom Huybs, Louis Van Hove en schepen Ronny Korthout trok hij volledig de kar voor de realisatie van een nieuwe parochiezaal in Varenwinkel (annex liturgische ruimte en turnruimte voor de school). Mede dankzij hem zullen de plannen weldra in uitvoering gaan en krijgt Varenwinkel de meest moderne infrastructuur van heel de gemeente.

Nog zoveel te doen

Michel vindt zichzelf volledig terug in de visie van CD&V+2230 : niet mekkeren maar gewoon doen wat van je verwacht wordt!

Hij wil in de toekomst niet alleen de noden van Varenwinkel invullen maar hij wil zijn kwaliteiten ten dienste stellen van heel Herselt. Naast het afwerken van de zaal in Varenwinkel liggen zijn interesses vooral bij het aanleggen van fietspaden, zoals het nieuwe fietspad langsheen de Wolfsdonksesteenweg waarvoor CD&V al geld heeft vrijgemaakt.

Steff Sools

1
1

Steffis 23 jaar jong en komt uit een écht landbouwersgezin. Hij heeft een relatie met Iris Jans- sens. Zijn jongere broer zet het melkveebedrijf verder maar dat betekent niet dat Steff bij de pakken blijft zitten. Waar hij kan, springt hij bij op de boerderij.

Een hart voor alles wat met landbouw te maken heeft

Steff is werkzaam bij Agricamp als technisch-commercieel adviseur waardoor hij vaak op één of ander veld tussen de gewassen te vinden is.

Steff is ook vooruitziend en ondernemend:

 • Hij startte met enkele mensen opnieuw de Landelijke Gilden op in Blauberg.
 • Hij is bestuurslid van “Groene Kring” Westerlo (vereniging voor jonge landbouwers).

Waarom in de politiek?

Steff treedt in de politiek omdat hij mensen wil verder helpen en dingen organiseren. Hij staat vooral achter het landelijke in de gemeente en alle dingen die daar mee te maken hebben, zoals ruimtelijke ordening, vrije tijd en leefomgeving. Hij is voor iedereen bereikbaar en aanspreek- baar.

Zijn belangrijkste doelstellingen:

 • Mensen samen brengen op ons platteland
 • Herselt staat bekend als gastvrije en groene gemeente en dit moet behouden blijven
 • De bevolking betrekken in onze mooie landelijke gemeente
 • Kort inspelenop de vragen en noden van de landbouw

Tot slot wil Steff aan een groen en gastvrij Herselt werken.

Warre Schauwaers

1
1

Warre is de benjamin van de CD&V+2230 groep. Hij is de zoon van Dirk Schauwaers, zaakvoerder van houthandel Thiels en Sandy Van de Velde, leerkracht in Aarschot. Hij heeft nog 1 broer Tuur en een pleegbroer Ferre. Als afstammeling van de familie “Mankes” uit Blauberg zit zowel het ondernemen als het onderwijzen hem in het bloed.

De handen uit de mouwen

Warre steekt letterlijk de handen uit de mouwen. De “werkende student” studeert binnenkort af als onderwijzer. Hij is al drie jaar actief bij slagerij Buermans en brasserie “De Verlossing”.

Een mooi, bruisend en samenhangend Herselt

Warre vindt dat de CD&V groep positivisme uitstraalt en Herselt écht op de kaart heeft gezet met enkele mooie realisaties. Daar wil Warre zich dan ook graag bij aansluiten. Hij wil meewerken aan een omgeving en een beleid dat voor héél Herselt mogelijkheden biedt.

Jeugdwerking

Warre wil een aanspreekpunt zijn voor iedereen en zijn focus ligt vooral bij de jeugd en de vrijetijdssector. Hij is immers actief binnen jeugdhuis “De Choke” en werkt ook mee aan een aantal evenementen zoals de Kerstkroeg en Gitannekesfoor.

Warre wil voornamelijk werk maken van een transparant en gecentraliseerd jeugd- beleid. Dit moet tegemoet komen aan zowel verenigde als onverenigde jongeren en hen kansen bieden om zich te ontplooien en in contact te brengen met anderen.

Anneleen Maris

1
1

Anneleen is de jongste dochter van Arnold en Kristien Thiels. Ze is een jonge mama van 34 jaar. Samen met haar man, Davy Schepers, heeft ze twee kinderen: Renske (5 jaar) en Roxan (2,5 jaar).

Heel haar jeugd heeft ze in Blauberg gewoond en ze is fier dat ze daar nu lichamelijke opvoeding mag geven in VB School “De Graankorrel”. Ze is ook al 7 jaar halftijds werkzaam in de tekenacademie van Westerlo als secretariaatsmedewerkster.

Actief & Sportief

Anneleen is geen stilzitter. Naast haar job en het full-time mama zijn, maakt ze nog graag tijd voor sport. Zwemmen, fietsen en skiën zijn haar favoriete sporten maar het mag soms iets rustiger: iets gaan drinken of eten met vrienden hoort er dan ook bij. In de toekomst zou ze nog terug sportlessen willen geven zoals Spinning.

Inzet voor jeugd & sport

CD&V heeft ervoor gezorgd dat Herselt een groot aanbod heeft aan sport en vrijetijd. Anneleen houdt van de Mixx, waar je terecht kan voor alles en nog wat. Ze is ook fier van Herselt te zijn met zijn vele mooie bossen en veilige fietswegen.

Onder de vlag van CD&V+2230 wil zij dit alles nog verder mee uitwerken met de nadruk op jeugd en sport.

Hilde Vekemans

1

Hilde (53 jaar), dochter van Anna Dauwen en Fons Vekemans, is de mama van Laurens en Lucas Lütfiev (resp. 27 en 21 jaar oud) en is de zus van Chris Vekemans.

Ze is leerkracht godsdienst in de bovenschool van de Vrije Sint-Lambertusscholen te Westerlo.

Nabijheid, aanspreekbaarheid en empathie

Het luisteren naar mensen kreeg Hilde er met de paplepel in: ze heeft niet anders gekend. Van achter de toog in ’t winkeltje van haar ouders op den Hogeweg, waar je bijna alles kon kopen en bijna altijd terecht kon, was er aandacht voor het geluk maar ook voor de zorgen van de mensen.

Haar oude liefde teruggevonden

Hilde zetelt als onafhankelijke in het OCMW. Ze sluit zich nu aan bij CD&V+2230 omdat ze vindt dat deze partij het best begaan is met de gezinnen en ook met de mensen die het wat moeilijker hebben. Bij CD&V is er altijd overleg met het middenveld, de verenigingen en met de vrijwilligers die een belangrijke steunpilaar zijn in de samenleving.

Hilde werkt heel graag samen met de collega’s en de ambtenaren van het Sociaal Huis (OCMW) en kon op die manier al enkele mooie zaken realiseren voor Herselt.

Kinderopvang, aangenaam wonen en werken

De buitenschoolse kinderopvang ligt haar nauw aan het hart. De capaciteit daarvoor werd in de Mixx verhoogd en er werden ook verbeteringen aangebracht in Bergom. In Ramsel is ondertussen de bouwvergunning verleend voor een gloednieuwe kinderopvang.

Hilde wil ook kwetsbare mensen begeleiden naar zinvol werk en houdt ook van “de kracht van het kleine helpen”: door sterke buurtnetwerken uit te bouwen, kan je vaak mensen een duwtje in de rug geven, ondersteund door professionele hulp.

Al deze zaken wil zij nog verder verbeteren en daarnaast wil ze ook bekijken hoe de diverse gebouwen aan het kerkplein te Bergom een optimale invulling kunnen krijgen.

Gerda Battel

1

Gerda is de dochter van wijlen Fons Battel en Roza Van Dijck. Haar jeugdjaren bracht ze door in Ramsel maar ze woont al meer dan 30 jaar in Bergom. Ze is gehuwd met Gilbert Pelgrims en heeft twee kinderen: Stefanie en Michel en twee kleinkinderen: Axelle (3 jaar) en Mathieu (1,5 jaar).

Roots in Ramsel, thuis in Bergom

Wie kent er nu Gerda niet?

Ze is zeer sociaal bewogen en ook actief in het verenigingsleven. Ze is voorzitster van Ziekenzorg Bergom en ze werkt graag mee binnen de groep van “Bergom Feest” aan tal van activiteiten die mensen dichter bij mekaar brengen zoals o.a. “Hiejel Berrechoem Boate”.

Luisteren naar de mensen

Gerda is in de Herseltse politiek niet aan haar proefstuk toe. Ze was gemeenteraadslid en was de voorbije zes jaar schepen met een luisterend oor, zowel voor de mensen als voor het personeel wat ze onder haar bevoegdheid heeft. Gerda probeert altijd in iedereen het beste te zien en voor iedereen het beste te doen.

Ervaring hebben we ook de volgende jaren nodig

Gerda zal zeker de volgende jaren een meerwaarde zijn voor onze gemeentelijke werking.

Ze wil zich verder inzetten voor aangenaam wonen in Herselt en voor het welzijn van iedereen.

Hilde Van Reet

1
1
1

Hilde is de dochter van wijlen Charel Van Reet, de befaamde duivenmelker en Roza Wouters uit de Madestraat. Ons “Hildeke” is de jongste van het gezin Van Reet en zus van Patrick en Marc. Ze is blij dat haar moeder van de goede zorgen geniet in WZC Sint-Barbara. Hilde is gehuwd met Geert Luyten, zoon van wijlen Jozef Luyten en Liza Verbruggen en ze hebben een dochter van 27 jaar, Fay.

Begaan met mensen... en ook met dieren

Sociaal zijn ligt in haar aard. Hilde is een spraakwaterval die het met iedereen goed voor heeft. Geen wonder dus dat ze zeer actief is in een aantal verengingen zoals het Potjèrcomité. Ze is steeds een helpende hand bij onder andere OKRA en vele andere. Al 16 jaar is Hilde assistente in dierenkliniek de Ark waar ze zich inzet met hart en ziel.

Creatief!

Hilde zoekt altijd naar creatieve oplossingen: niet alleen wanneer ze zelf haar kleding maakt maar ook wanneer het gaat over serieuzere dingen, zoals politiek. Zowel voor kleine als grote problemen of vragen staat ze open. Ze wil in de toekomst altijd “het” aanspreekpunt blijven, ook tussen pot en pint en voor iedereen. Dat vindt ze net zo tof aan CD&V+2230: inzet voor iedereen.

Wendy Tubbax

1
1

Thuis in Ramsel

Wendy is als dochter van “Electro Tubbax” en kleindochter van “de Garde van Ramsel” een échte “Romselse”! Ze is getrouwd met Dirk Vranken en jonge mama (41) van dochtertje Charlie (4,5). Ze is handelsingenieur van opleiding.

Een druk leven en graag “dicht bij de mensen”

Wendy heeft een drukke job als IT-kaderlid bij Janssen Pharmaceutica maar maakt graag tijd vrij om zich politiek te engageren. In de gemeentelijke politiek sta je tussen de mensen en dat geeft energie. Ze vindt het vooral een uitdaging om met beperkte middelen toch zoveel mogelijk te realiseren. Keuzes maken is belangrijk, als werkende mama maar zeker ook in de politiek. Elke euro die je uitgeeft, moet ergens vandaan komen... De weinige vrije tijd die haar rest, benut ze om te sporten, naar het theater te gaan en activiteiten met het gezin te doen. Ook ecologisch tuinieren is een grote passie.

Nieuwe accenten leggen en leefbaar & gezond wonen

Wendy wil met haar 12 jaar politieke ervaring, zaken in beweging brengen en zich opnieuw echt “smijten” voor onze inwoners. Ze wil samen met de inwoners van Herselt de uitdaging aangaan om het leven in een landelijke gemeente zoals Herselt aantrekkelijk te houden. En dit niet alleen voor de huidige generatie, maar zeker ook voor toekomstige generaties!

Haar interesses zijn vooral mensgericht, maar ook financiële zaken boeien haar.

Haar voornaamste aandachtspunten zijn:

 • Milieu- en afvalbeleid - Duurzaamheid.
 • Kinderopvang en boeiende naschoolse activi- teiten voor de kids, en werk en gezin nog beter op mekaar afstemmen.
 • Verdere professionalisering & digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening.
 • Betaalbaar wonen voor iedereen. Zowel voor onze ouderen als voor toekomstige generaties. Woonbeleid met een visie, zodat ook onze kinderen in Herselt kunnen blijven!

Maria Leirs

1
1

Vertrouwd met wat er leeft in dorp en gemeente

Maria is gehuwd met voormalig schepen en huidig raadslid Frans Luyten. Ze is moeder van Ilse die gehuwd is met Yves en van Bart. Ze is oma van twee schatten van kleinkinderen: Lotte en Daan. Ze voelt zich als rasechte Ramselse niet vreemd aan de gemeentepolitiek. Ze is al 36 jaar verbonden aan CVP/CD&V. Ze is 63 jaar en gepensioneerd maar door haar werk op het secretariaat bij het gemeentebestuur en via Frans is ze altijd goed op de hoogte gebleven van de noden in onze gemeente.

Een échte Christendemocraat én... als vrijwilliger altijd ten dienste van anderen

Maria is in Ramsel de contactpersoon en lector in de parochie en ze zorgt ook voor artikels in “Kerk & Leven”. Ze is secretaris van OKRA Ramsel, voorzitster van de diligence Country Dancers, secretaris KVG Ramsel-Houtvenne, lid van KVLV en seniorenraad Herselt. Vroeger is ze lang kookouder geweest bij de Chirojongens van Ramsel. Ze is al jaren proefverantwoordelijke tijdens de jaarlijkse kruiwagenkoers.

Ze is bij het S-Team dat helpt bij gemeentelijke activiteiten. Ze is ook bestuurslid van VBS De Bolster en gaat al 17 jaar mee als begeleidster op bosklassen. Ze is al jaren actief lid van de toneelvereniging van KWB-KVLV Ramsel.

Geen watje maar wel recht voor de raap!

Maria is niet op haar mond gevallen. Ze zegt het zoals het is en dat moet ook zo. Zaken moeten gezegd worden wanneer ze op tafel komen en niet achter de rug. Op die manier wil ze ook aan politiek doen. Zoals ze nu zichzelf vaak wegcijfert in het verenigingsleven, zo wil ze ook in de politiek er zijn voor anderen... Herselt ligt nauw aan haar hart.

Jente Busschodts

1
1

Jente is de zoon van Rudy Busschodts (“De Kalle”) en Lydia De Graef en hij heeft één zus: Maaike. Hij is 22 jaar en jonge ICT’er bij CISA in Herentals. Jente speelt reeds 6 jaar mee in het toneel van KWB-KVLV Ramsel.

Jeugd

Jente vindt dat de jeugd zijn ding moet kunnen doen. Hij wil zich mee inzetten voor de ondersteuning van jeugdevenementen en wil de jeugd meer betrekken bij en informeren over de lokale politiek.

2230!

Jente volgt ook de nationale politiek maar hij vindt wel dat de gemeente een specifieke aanpak verdient en dat CD&V+2230 daarvoor de beste oplossing biedt. Hij ziet dat CD&V het in Herselt enorm goed gedaan heeft en wil die lijn doortrekken. Jente gelooft dat de frisse wind van “2230” bovendien wonderen gaat doen voor CD&V en ook Herselt. Jente wil niet enkel middenin de politiek zitten maar letterlijk tussen de mensen staan. Hij krijgt nu al vragen en opmerkingen.

Ervaring versus jong vuur

Als nieuweling in de Herseltse politiek ondervindt Jente nu al de steun die hij krijgt van ervaren mensen in de groep. Hij heeft daar al veel van opgestoken. Met die bagage en met zijn jeugdige gedrevenheid en nieuwe ideeën wil hij er volop voor gaan.

Zijn stokpaardje daarbij is “communicatie”. In deze tijd van Social Media vindt hij snelle, eerlijke en duidelijke communicatie naar de mensen toe zeer belangrijk.

Evelien Van Bedts

1
1

Evelien is een bruisende jonge dame van 26 jaar. Ze is de dochter van Hilde Driessens en Alex Van Bedts en de kleindochter van Louis Van Bedts (De Witte) en Jeannine Verbruggen. Ze heeft nog een jongere broer, Ceppe. Haar vriend, Stef De Wijngaert, heeft ze leren kennen op de kruiwagen- koers in 2017.

Naast haar opleiding tot schoonheidsspecialiste heeft Evelien nog een specialisatiejaar gevolgd voor medische pedicure. Aanvullend werkt Evelien bij Conquest in Herselt want contacten leggen met klanten ligt haar.

Jeugdbeweging: haar lange leven

19 jaar geleden zette Evelien haar eerste stappen in de Chiro van Herselt. Drie jaar maakte ze deel uit van de leiding. Als oud-leiding probeert ze, waar het kan, af en toe een hand toe te steken. Ze apprecieert ook dat ALLE jeugdbewegingen elke week voor onze jeugd een tof programma aanbie- den. Ze weet als geen ander dat dit veel tijd en energie vergt.

Politiek van jongsaf

Evelien zetelde eerst in de OCMW-raad en is nu het jongste gemeenteraadslid. Bovendien is ze ook actief in de raad van bestuur AGB en zetelt ze in IOK. Iedereen die Evelien kent, zal haar omschrijven als een gedreven en sociaal iemand.

Goedlachs opnieuw er tegenaan

Binnen CD&V heeft Evelien veel mee helpen realiseren. Door de verruiming CD&V+2230 gaat ze er met nog meer inzet en creativiteit tegenaan.

Wies Ooms

1
1

Een jong toptalent, boordevol bruisende ideeën voor een nog beter Herselt

Wies (22) is de zoon van Kris Ooms en Lieve Moons en is de broer van Nand en Lode. Hij doet zijn 1e Master Rechten in Leuven en heeft een vriendin, Aitana.

Door zijn ainiteit met jeugd, Chiro en jeugdhuis de Choke zou je denken dat zijn interesses enkel en alleen daar liggen maar Wies gaat echter véél verder en wil de volgende jaren Herselt mee vorm geven. Hij houdt van: de jeugdbewegingen, de Mixx met al zijn mogelijkheden, de vele sportverenigingen, de mooie groene omgeving en de vele evenementen zoals de Fietseling, het Gevarenwinkelfestival, de Potjèrkoers, Gitannekesfoor...

Geen gekibbel maar een goed werkend Herselt

Wies ziet een duidelijke meerwaarde in CD&V+2230: niet altijd de lijnen van de Vlaamse en federale politiek volgen wat leidt tot profileringsdrang en gekibbel. Wies wil net dat mensen zich verenigen en stelt het gemeentelijk niveau voorop: een goed werkend Herselt waar iedereen zich thuis voelt.

Interesses en ambitie te over

Wies gaat zijn 7e jaar als Chiroleider in en was ook al 4 jaar hoofdleider. Hij kwam zo regelmatig in contact met het beleid en ijverde altijd al voor inspraak. Als voorzitter van de jeugdraad voelde hij ook dat hiermee rekening werd gehouden en kreeg hij de politieke kriebels te pakken.

Enkele highlights voor Wies:

 • Nieuwe locatie voor jeugdhuis “De Choke”
 • Optimale communicatie verenigingen-gemeente
 • Actieve jeugdraad met jeugdraadcafé
 • Nieuw gebouwen voor scouts, KSA en speelplein- werking in Blauberg
 • Administratieve vereenvoudiging evenementen
 • Aangename fuiven met minimum aan overlast
 • “Blok@Bib” verder uitbreiden
 • Belastingen, sociale zekerheid, lokale economie

Leon Merken

1
1

Leon is een jonge man van 67 jaar. Hij is geboren in Oevel maar woont al meer dan 40 jaar in Herselt. Leon is gehuwd met Mariette Van der Auwera. Ze hebben één zoon, Jurgen en twee kleinkinderen: Timo (12) en Liam (10).

Na een rijk gevulde beroepsloopbaan waarvan een groot deel in de diamantbranche, is Leon nu op pensioen. Leon is de trouwste fan van zijn twee voetballende kleinkinderen en houdt van zijn tuintje.

Geen stilzitter!

Leon is altijd een bezige bij geweest en is dat nog altijd. Jeugd en voetbal zijn de rode draad. Hij en zijn Mariette zijn wel 25 jaar kookouder geweest bij de Chiro van Herselt en hij is verantwoordelijk voor de verhuur van het Chiroheem. Daarnaast beheert Leon ook, in opdracht van de gemeente, de voetbalkantine van Blauberg en levert hij een belangrijke bijdrage aan de Herseltse sport als bestuurder van de sportraad. Daarenboven is hij vrijwilliger binnen het “S-TEAM”, een leuke groep van mensen die onze sportdienst waar het ook maar kan, bijstaat bij evenementen.

Inzet voor Herselt

Leon heeft nog geen politieke ervaring maar heeft regelmatig overleg met de gemeentelijke diensten, de verenigingen en de sportdienst. Hij wil zijn vaardigheden en expertise nu ter beschikking stellen van heel Herselt.

Zijn mikpunten binnen CD&V+2230 liggen vooral, hoe kan het ook anders, op jeugd en sport. Een stokpaardje van Leon is het optimaliseren van de logistieke en financiële ondersteuning van de jeugd.

Karine Moykens

1
1

Karine is Gentse van geboorte maar heeft al sinds 1992 een nieuwe thuis gevonden in Herselt. Ze vindt het prettig om na een zware dagtaak thuis tot rust te komen in een groene omgeving waar je prachtige wandelingen en fietstochten kan maken. Een deel van de schaarse vrije tijd besteedt Karine ook aan culturele evenementen, zoals concerten en theatervoorstellingen. ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’ is haar leuze. Gezellig tafelen en de nodige beweging en sport, dat is ook ontspannen na een drukke dagtaak.

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Als secretaris-generaal is Karine momenteel de leidend ambtenaar op het Vlaamse departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het ruime gezondheidsbeleid, het beleid voor mensen met een beperking door ouderdom, handicap of chronische ziekte, kinderopvang en jeugdzorg hebben weinig geheimen voor haar. Sinds 2015 is ze ook de verantwoordelijke ambtenaar voor het Vlaamse justitiebeleid (justitiehuizen, elektronisch toezicht en strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden). Op 27 januari 2020 bekroonde de Vlaamse Vereniging voor Beleid en Bestuur haar met de titel van Overheidsmanager van het Jaar.

Expertise ten dienste van Herselt

Karine richtte mee vzw “het Poortje” op en zorgde voor de uitbouw van de snoezelruimte in de Mixx. Als er één gemeentelijk departement is waar haar beroepskennis, expertise én haar grote netwerk in diverse sectoren perfect van pas komen, is het wel het Sociaal Huis (OCMW). Daarom zet Karine graag mee haar schouders ons het sociaal beleid in onze gemeente, onder meer via het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Danny Valkiers

1

Gezinssituatie

Gehuwd met Annick Verbraeken

Stiefpapa van vier kinderen

Grootvader van vijf kleinkinderen

Contactgegevens

0475/413321

danny.valkiers@telenet.be

Waar sta ik voor

Sociaal engagement, oog en oor hebben voor de samenleving en dan in bijzonder de minst bedeelden.

Ik zit al enkele jaren in het vrijwilligerscircuit, als (ex)bestuurslid KWB en als chauffeur voor de Minder Mobiele Centrale.

Ik wil in onze gemeente mee ijveren voor betaalbaar en degelijk wonen voor iedereen.

Ook veiligheid en leefbaarheid van de gemeente en zijn bevolking ligt mij nauw aan het hart.

Duidelijke en correcte communicatie is de sleutel naar een goede verstandhouding.

Hobby’s: wandelen, joggen, fietsen.

Huidig mandaat

Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD.

Inge TubbaxAfdelingsvoorzitter

1

Inge (45) is geboren en getogen in Ramsel. Ze groeide op aan de Aarschotsesteenweg, samen met haar broer en zus. Wellicht zullen Electro Tubbax en kleindochter van “de garde” wel een belletje doen rinkelen. Van jongs af toonde zij al veel engagement naar de gemeenschap, als lid van de jeugd- en cultuurraad, alsook als animator op de Speelpleinwerking. Na haar studies communicatie-management en internationale communicatie, verruilde ze Ramsel voor Rotselaar.

Daar werd ze al snel bestuurslid van CD&V (communicatieverantwoordelijke / secretaris) en deed ze heel wat politieke ervaring op als lid van het AGB en de gemeenteraad. Een fantastische periode! Een jaartje na de geboorte van haar dochter Victoria (6) keerde Inge naar Ramsel terug. Met haar drukke job als Procurement Manager Benelux & Nordics bij een ICT & Telecom multinational, was de nabijheid van de familie erg welkom J

Ondanks die drukke agenda, bleef het kriebelen om toch terug politiek actief te worden. Sinds januari 2019 is ze dan ook de afdelingsvoorzitter van CD&V +2230 in Herselt.

Adam Gokuzum

Adam Gokuzum, 27 jaar, wonende te Herselt en getrouwd met Marieke De Temmerman. Hij is zoon van Hugo en Nicole. Nicole is de dochter van Remy Wauters van bakkerij “Patisserie Remy” die tussen 1938 en 1978 een vaste waarde was in Herselt dorp. Adam is voor CD&V+2230 een juridische meerwaarde. Hij heeft een master in de Rechten met specialisatie in het Europees en Internationaal recht. Na zijn stage bij het Europees Parlement – commissie juridische zaken – is hij aan de slag gegaan bij de FOD Binnenlandse zaken. Hier is hij al 2 jaar werkzaam bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking bij de Dienst Toegang Rijksregister als jurist en expert in privacywetgeving & internationaal privaatrecht.

De persoon naast het juridisch luik

Adam is ook een fervent mountainbiker. Hiervoor vind hij Herselt de geschikte omgeving. In Herselt is er ook geen gebrek aan terrasjes om te ontspannen na een zware rit. Hij is duidelijk een sponsor van de plaatselijke horeca. Naar de toekomst toe wil hij zich inzetten voor nog meer ontplooiing van het mountainbike gebied in Herselt en de omliggende gemeenten. Adam is niet alleen te vinden in Herselt of Brussel, maar ook op één van de “zeven zeeën”. Hij en zijn echtgenote houden ervan om volledig te ontspannen op een cruiseschip. De Caraïben, Fjorden, “Mare Nostrum” … zijn maar één van de vele bestemmingen die ze reeds gedaan hebben.

Wat wil Adam betekenen voor CD&V+2230?

Hij wil CD&V+2230 wijzen op de correctheid van de privacywetgeving. Een voorbeeld hiervan is de correcte toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming, beter bekend als GDPR. Voor de gemeente Herselt wil hij zich inzetten voor een vlotte mobiliteit in de gemeente. Ook anti-discriminatie draagt Adam hoog in het vaandel. De politiek spreekt niet alleen hem aan, maar ook zijn zus Hava. Zij heeft ook een plaats binnen het bestuur van CD&V+2230.

Hava Gokuzum

Hava Gokuzum, 21 jaar is de jongste van CD&V+2230. Ze is de zus van Adam Gokuzum en woont nog bij haar ouders, Hugo en Nicole. Na haar academische bachelor in de Handelswetenschappen, zet ze momenteel haar studies verder in de Educatieve Master Economie aan de Universiteit Hasselt. Ze droomt al van kleins af aan om les te geven in het secundair onderwijs en heeft daarom voor deze master gekozen. Naast haar studies werkt ze al bijna 5 jaar als jobstudent in de Delhaize te Herselt.

De persoon naast haar onderwijsstudies

Hava heeft een vriend, Arne waarmee ze in haar vrije momenten samen genieten van citytrips, gezond koken, fitnessen etc. Hava heeft haar middelbare studies gedaan in Aarschot. Hierdoor heeft ze vrienden van 2230, maar ook van heel wat omliggende gemeentes. In de zomervakantie kan je Hava vinden op haar studenten job of op kamp. Ze is al meer dan zes jaar dansmonitor bij een vzw in Begijnendijk.

Wat wil Hava betekenen voor CD&V+2230?

Hava is een gedreven persoon die haar graag bezig houdt met sociale media. Voor CD&V+2230 wil zij haar communicatieve skills gebruiken om de partij meer in de kijker te zetten. Zij is dan ook de verantwoordelijke van de werkgroep Communicatie. Hiernaast wil Hava haar ook inzetten om de jeugd te blijven aanspreken in de gemeente. Het is belangrijk dat jongeren een leuke ontmoetingsplaats hebben en dat ze zich thuis kunnen voelen in 2230. Hiernaast wil ze ook de “blok@bib Herselt” in de kijker blijven zetten. Al sinds haar eerste jaar universiteit maakt ze gebruik van deze dienst van de gemeente en is het haar vaste plaats tijdens de blokperiodes.

­